Lackeringsanläggning för flygindustrin

Flygbeläggningar kräver noggrann miljökontroll av temperatur och fuktighet för att härda ordentligt, och kontroll av föroreningar är en viktig faktor i ytbehandlingsprocessen för flygindustrin. Zolutions 360º-flygplansmålningskabiner uppfyller de högsta standarderna i världen.

Vi garanterar säkra arbetsförhållanden tack vare en nästan fullständig avsaknad av overspray och tillämpning av säkerhetsåtgärder i ATEX-miljöer. För varje konstruktion i prototypfasen utför vi matematiska simuleringar och experimentella tester för att validera prestandan under stressförhållanden. Vi strävar också efter att undvika turbulens, fördelningen av hastighet och temperatur samt förbrukning och översprutning av appliceringsmaterial.

Anpassade lackeringsanläggningar och ytbehandlingssystem för flygtillverkning

Åratal av erfarenhet

Levererade projekt

Länder

Vi vet att flyg- och rymdtillverkare förlitar sig på experter för att stödja dem i driften av sina anläggningar, och när sprutmiljöer är i riskzonen väljer de oss på grund av vår beprövade erfarenhet och tillförlitlighet. Det är vårt löfte till dig också.

På 360º Zolutions har varje tillverkare som vi träffar en unik uppsättning problem med sina lackeringsanläggningar för flygindustrin som måste lösas med hjälp av en skräddarsydd konstruktion av sprutkabiner för flygindustrin.