Behandling av järnvägsytor

Vi har varit verksamma inom järnvägssektorn i mer än 15 år och samarbetar med de viktigaste aktörerna på marknaden. Företag som Alstom, Bombardier och Siemens, som är en världsomspännande referens, litar på oss när det gäller deras verksamhet, men också viktiga ingenjörsföretag inom sektorn som Systra eller EGIS Rail, långdistansoperatörer som SCNF och Renfe samt storstadsjärnvägsföretag som är verksamma i de större städerna och marknadsoperatörer som CAF, LEGIOS (f.d. LOSTR) och andra. De har alla bevisat att våra lösningar är tillförlitliga på internationell nivå.

Vår uppgift är att betjäna tillverkare av rullande materiel i ytbehandling (vagnar, lokomotiv och boggier) samt verkstäder och reparationsverkstäder (”depåer”) för underhåll av långdistans- och storstadslinjer i samband med fullskaliga reparationer.

Skräddarsydda målningslösningar för tåg

År av erfarenhet

Levererade projekt

Länder

Färg och pulverlackering

Vi utformar och tillverkar tids- och energibesparande ytbehandlingslinjer för alla industrisektorer.