Installationer av flytande målning

Vi kan utveckla skräddarsydda lösningar för flytande målning som täcker ett stort antal produkter.

Från den enklaste sprutboxen upp till det mest utmanande och komplexa våtmålningsprojektet.

Ett brett utbud av tjänster inklusive en professionell eftermarknadsservice och förebyggande underhållsplaner.

Flygteknisk sektor

Järnvägssektorn

Vindkraft

Fordonsindustrin

Träindustrin

Allmän industri

Vår beprövade process ger resultat:

Så här arbetar vi sida vid sida med kunden

 

1. Möte

We consult extensively with you to create a solution that suits your needs and budget.
g

2. Planering

Vi har åtagit oss att leda utvecklingen av ytbehandlingsindustrin genom vår innovation och processförfining

3. Produktion

Vi konstruerar, tillverkar, installerar och driftsätter anläggningar och system för att uppfylla varje kunds krav

4. Installation

Vi har en personal med erfarna och kvalificerade, fabriksutbildade tekniker som tillhandahåller förstklassiga installationer.

5. Suport

Din installation kommer alltid att stödjas av kvalificerade tekniker. Vi kommer att vara där 24/7

Internationell

I samarbete med Lagos SA. +30 års erfarenhet av ytbehandlingslösningar med +13 000 installationer världen över.

Skräddarsydd utrustning

Skräddarsydd utrustning

Anpassade lackeringsanläggningar och förberedelseområden. Vi utformar och.

Standardprodukter

Ett brett utbud av kompletteringar för lackering, slipning och snabba reparationer i karosseriverkstaden

Efter försäljning

Förstklassig service efter försäljning, underhåll och reservdelar