Våtlackering

Vi konstruerar och tillverkar kabiner för våtlackering som är anpassade till alla industrisektorer.

Våtlackering är en allmänt använd metod för ytbehandling av t.ex. plast, trä och metall. Vår omfattande erfarenhet gör att vi kan utveckla skräddarsydda lösningar för vätskemålning som passar ett brett spektrum av produkter. Från vanliga manuella sprutboxar till de mest komplexa och automatiserade våtmålningsinstallationerna, inklusive kombinerade sprut- och torrboxar och mobil målningsutrustning.

Vi installerar lackboxar i olika dimensioner och storlekar, trycksatta med ett luftflödessystem, filterplenum och filtergolv som garanterar en konstant temperatur och luftfuktighet inne i kabinen. Vi implementerar även transportörsystem och ett brett utbud av lyftplattformar i enlighet med dina verksamhetskrav.

Vi är specialiserade på att skapa och producera högeffektiva lösningar för ytbehandling och förmålningsprocesser. Vår utrustning är helt anpassningsbar och utformad för att passa perfekt i din anläggning och maximera din produktionsoptimering. Den garanterar också arbetarnas säkerhet och efterlevnad av miljöbestämmelser.

360 Zolutions erbjuder också en professionell kundservice och förebyggande underhållsplaner som är anpassade till dina målningsinstallationer.

Lackeringssystem anpassade till alla industrisektorer

Lång erfarenhet som leverantör till fordons-, vindkrafts-, järnvägs-, flyg- och allmän industri samt till kunder inom träförädling.

Fordonsindustrin

Högpresterande lackboxar och efterbehandlingsutrustning har utvecklats för karossverkstäder och skadecenter.

Allmän industri

Kundanpassad lackeringsutrustning för alla typer av industriell ytbehandling. Ett brett utbud av installationer till ditt förfogande.

Järnvägar

Vi designar och utvecklar kompletta lackeringslinjer och anpassade installationer för järnvägsindustrin och tillverkare av rullande materiel

Flygplans industri

Konstruktion och tillverkning av anpassade lackboxar för strukturella flygplanskomponenter eller små delar samt ytbehandlingssystem för komplett flygplanstillverkning.

Vindkraft

Skräddarsydda målningsinstallationer för vindkraftverk. Sprutboxar för blad, naceller och mindre delar

Träindustri

Sprutboxar som är anpassade för att uppfylla de specifika kraven inom möbelindustrin och träbehandling.

Ett brett utbud av lösningar för industriell målning till ditt fulla förfogande

På 360 Zolutions designar och installerar vi utrustning för alla steg i din målningsprocess

Förberedelseområden

Sprutboxar

mobila lösningar för målning

Get In Touch

Ta kontakt med oss