Mixrum

Vi installerar mixrum för färg, den perfekta lösningen för alla installationer med flytande färg.

Använd detta praktiska rum för att lagra alla dina produkter och utföra färgtester. Detta rum inkluderar ett filtrerat luftutsugssystem för att extrahera VOC och hålla miljön säker och hälsosam att arbeta i.

Flera alternativ

Helt kundanpassade rum för färgblandning

Get In Touch

Ta kontakt med oss