Tjänster

Vi erbjuder heltäckande projektledning, vi följer er från analys och utformning av projekten, på ett personligt sätt och anpassat till varje kunds behov, till driftsättning och underhåll av ytbehandlingsanläggningarna.

Vårt team arbetar inom olika områden, som konvergerar och arbetar holistiskt, å ena sidan konsult- och ingenjörsarbetet som hanteras av vår tekniska avdelning, å andra sidan fokuserar vi på oklanderlig projektledning, ett område som globalt samordnar varje installation och koordinerar monterings- och underhållsteamen.

Vi har också en avdelning med specialister på försäljning och kundservice som garanterar en detaljerad respons på våra kunders behov.

KONSULTVERKSAMHET & INGENJÖRSVERKSAMHET

Vi erbjuder heltäckande lösningar, från planering av det industriella systemet till dess implementering

Våra specialister förstår dina produktionsbehov och krav och erbjuder dig kvalificerad planering och teknisk rådgivning för att optimera din produktionsprocess. Vi inkluderar alla aspekter av specialmekanisk konstruktion och industriell systemdesign i planeringsprocesserna.

Förutom att utveckla och planera din systemteknik undersöker vi dina investerings- och driftskostnader och ger dig möjlighet att integrera extra, modulära produktionsprocesser i ditt industrisystem. Att skapa kompletta lösningar för materialhantering, förbehandling, beläggning och torkning är ett av våra huvudmål.

Våra medarbetare är specialister på utveckling och planering av lackeringsmaskiner. Vi ger dig råd om de mest effektiva systemlösningarna och skapar system som uppfyller dina specifika krav: banbrytande systemteknik som garanterat uppfyller dina behov. Baserat på vår erfarenhet är vi glada att höra från dig. Berätta för oss om ditt projekt!

PROJEKTLEDNING

Med mer än 15 års erfarenhet av projekthantering vet vi att varje uppgift kräver en mycket specifik lösning, och vi kommer att integrera kundkraven i processerna. Vi erbjuder heltäckande lösningar för alla branscher, utvecklade av vårt team och helt anpassade till varje kunds behov.

Transparens och tillförlitlighet är våra viktigaste mål

Vår tekniska avdelning tar hand om alla uppgifter som rör design, koncept och projektplanering. Vår projektledare vägleder dig och står vid din sida under hela processen och följer våra kärnvärden: professionalism, transparens och tillförlitlighet.

AFTER SALES

Vårt mål är att skapa en långvarig relation med våra kunder. På 360 Zolutions vet vi hur viktigt det är att hålla era anläggningar i perfekt skick så att er verksamhet kan bedrivas på ett säkert sätt. Det är därför vi alltid garanterar en personlig service efter försäljning och underhåll.

Vi står vid våra kunders sida när monteringen och idrifttagningen är klar

360 Zolutions erbjuder en omfattande uppsättning underhållsprogram för att undvika driftstopp och mekaniska fel som beror på bristande/felaktigt underhåll. Fördelarna med att teckna en underhållsplan är flera: Fördelarna med att teckna en underhållsplan är flera:

En underhållsplan som passar dina industriella behov

Förebyggande underhåll:

Detta underhåll ökar livslängden på din installation, undviker och minskar förluster på grund av produktionsstopp och förhindrar irreparabla skador på systemet. Det ger dig dokumentation och uppföljning av underhållet av varje utrustningsdel.

Korrigerande underhåll:

Avhjälpande underhåll löser problemen när de uppstår i maskinerna och säkerställer att produktionen kan fortsätta utan avbrott. Det är särskilt användbart för maskiner med lägre användning eller som inte är kritiska för produktionen, samt för att främja säkerheten i den industriella miljön genom att förhindra olyckor på grund av okontrollerad utrustning.

Integrerat underhåll:

En heltäckande service garanterar total täckning av installationen, en kombination av förebyggande underhåll för att förlänga utrustningens livslängd och en korrigerande service för eventuella mindre eller medelstora driftproblem. Ta hand om din installation varje år.

Get In Touch

Ta kontakt med oss