Ytbehandling av vindkraftsytor

Vi genomför kompletta processer för metallbeläggning av bärande element och delar, målning av rotorblad, skydd av gondoler, solpaneler…

Efter 15 år inom vindkraftssektorn tillsammans med referensföretag i Europa har vi lyckats robotisera processen för bladmålning och på så sätt minimera overspray, optimera banorna och minska körtiderna för varje del och variant, samtidigt som vi anpassar oss till egenskaperna hos den applicerade produkten (viskositet, torktid, tjocklek och antal lager…).

Skräddarsydda sprutlösningar för vindkraft

 

 

År av erfarenhet

 

 

Levererade projekt

 

 

Länder

Med detta i åtanke kan vi inkludera reglage som justerar luftflödet för att passa vid sprutning, avblinkning, torkning eller tömning. Vi övervakar också närvaron av personal i färgkabinen och styr belysningen därefter samt övervakar filtrets skick och indikerar när det behöver bytas ut. I vissa situationer kan vi inkludera ett recirkulationssystem vid sprutning, vilket avsevärt minskar dina värmekostnader.

Vindkraftverkstorn sprutas och målas

Vårt innovativa tillvägagångssätt när det gäller lösningar för sprut- och lackeringsanläggningar garanterar att kunden alltid får en lösning som passar deras produktionskrav.